Status

De to LM-afdelinger (Vestjylland og Sønderjylland-Fyn) dækker ca. 1/3 af udgifterne til de ansatte forkyndere gennem afdelingskontingentet.
Resten af udgifterne bliver dækket ind ved hjælp af private indbetalinger til  Forkynderfonden.


NB: læg mærke til NYT KONTONUMMER fra 2023

 

Mødeønsker og prædikantbesøg er IKKE betinget af økonomisk betaling foruden betaling af rejseudgifter for Dan og Peter. Rejseudgifter indbetales til til fonden.

 

Status 30. juni 2024