Om os

Dan Hessellund


mobil: +45 22 13 6867

e-mail: dh@dlm.dk

https://danhessellund.dk


Dan er ansat i LM Vestjylland, 20% som prædikantkonsulent og 80% til forkyndelse og bibelundervisning i hele landet. Den sidste del af ansættelsen finansieres via Forkynderfonden. (Link: /status)

 

Dan er uddannet fra LM’s missionsskole i 2001 og har siden været prædikant i LM.

 

Du kan booke Dan til møderækker, bibelweekends mv ved at kontakte ham direkte eller ved at se under fanen: Mødeønsker (link: /mødeønsker)

 

Dan har særligt forkærlighed for:

   • Emnefrie møderækker hvor der er plads til spontanitet og "tage bestik af situationen". Til det formål kan man bruge "Grace-logo" i en eventuel flyer
   • Bibelundervisning: 1 Mosebog (Abraham); 2 Mosebog, De 5 Mosebøger, Salmernes bog, Lukasevangeliet, Johannesevangeliet, Romerbrevet, Hebræerbrevet, 1.-2. Peters breve. Bøn, Den lille katekismus, m.m.

Peter Olsen


mobil: +45 40 38 88 36
e-mail: po@dlm.dk


Peter er ansat 50% som bibelunderviser af LM Sønderjylland-Fyn og 50% som ekstern lektor på Dansk Bibel Institut. Den første del af ansættelsen finansieres via Forkynderfonden. (Link: /status)

 

Peter er cand.theol.Ph.D.

 

Du kan booke Peter til møderækker, bibelweekends mv ved at kontakte ham direkte eller ved at se under fanen: Mødeønsker (Link: /mødeønsker)

 

Peter har særlig forkærlighed for:

Josef-beretningen, Den store forsoningsdag, 1. Korintherbrev, Galaterbrevet, Efeserbrevet, Kolosenserbrevet, Trosbekendelsen, frelsesvished, den treenige Gud og mission, ægteskab-skilsmisse-nyt ægteskab, kirken i Ny Testamente og i dag, Ny Testamente og Apokryferne, m.m.

Litteratur

Når Dan og Peter er ude i landet og forkynde og undervise har de ofte bøger med, som de sælger. Vi tror, at god kristen litteratur også er en vigtig faktor til blive opbygget og bevaret som Guds barn.


Forkynderfonden har udgivet følgende bøger:

 • "Bibelens syn på sig selv" - af Peter Olsen. Udgivet i samarbejde med DBI. Kan købes ved henvendelse til DBI.
 • "Christian" - af Hans Erik Nissen. Kan købes ved henvendelse til Dan eller Peter. (Link: /Om os)
 • "Luthers lille katekismus" - Oversættelse, indledning og noter ved Peter Olsen.
  • Kan købes ved henvendelse til Dan eller Peter. (Link: /Om os)
  • Kan downloades, som pdf-fil eller epub


På vegne af Bibelskolens elevforening har Dan Hessellund skrevet en bog over Salmernes Bog, "Himlen åben - en nøgle til Salmernes Bog".
Bogen kan købes ved henvendelse til Lohse forlag.

   I Norge kan "Himlen åben" købes ved henvendelse til Jørn Slimestad: js@agderbrannvern.no

Prisen er 245,- NOK + udgifter til kuvert og forsendelse.


Forkynderfonden

Forkynderfonden er oprettet af 2 afdelinger i Luthersk Mission (LM): Sønderjylland-Fyns afdeling og Vestjyllands afdeling.

 

Dan Hessellund og Peter Olsen aflønnes af Forkynderfonden. Cirka 1/3 af udgifterne dækkes af de respektive afdelinger via afdelingskontingent. Resten af udgifterne bliver dækket ind ved hjælp af private indbetalinger. Fonden administreres af afdelingskassereren i LM-Vestjylland.


Det er Forkynderfondens formål og ønske, at det fortsat skal være muligt for LM’s kredse og frimenigheder at få gratis besøg af prædikanter, der har den fornødne tid til at forberede møderækker, bibelweekends og lejre. Vi er nemlig overbevist om, at sammenhængende forkyndelse og bibelundervisning kan noget andet end ugentlige møder og gudstjenester.


Sammenhængende møder om Guds ord giver bedre tid til fordybelse og fortrolighed. Fortrolighed mellem prædikant og tilhører og mellem menighedens medlemmer indbyrdes. Og det er i fordybelsen i Guds Ord og i fortroligheden med hinanden, at ”man sammen med de hellige kan får styrke til at fatte, hvor stor bredden og længden og højden og dybden er, og til at kende Kristi kærlighed” (jf. Ef 3,18f)